Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του Ιστοχώρου υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του Ιστοχώρου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του Ιστοχώρου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά στοιχεία, δηλ. στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο, ιδίως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι οι επισκέπτες/ χρήστες του Ιστοχώρου εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά, όπως της εγγραφής του προϊόντος σας Panasonic και τυχον αποριες. H Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που εσείς έχετε παράσχει κατά την εγγραφή για να σας ενημερώσει για το λανσάρισμα νέων προϊόντων, τεχνολογιών, διαγωνισμών ή προσφορών, που ίσως βρείτε ενδιαφέρουσες.

Εκτός από τις λεπτομέρειες που παρέχετε κατά την εγγραφή, ενδέχεται να συλλεχθούν και να τύχουν επεξεργασίας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας βάσει της χρήσης του Ιστοχώρου, περιλαμβανομένης της ανάλυσης κίνησης του Ιστοχώρου και άλλα στατιστικά στοιχεία, που δύναται να προωθηθούν σε ευυπόληπτα τρίτα μέρη (για την εκτέλεση στατιστικής ανάλυσης, διαχείριση επικοινωνιών κ.λπ.). Αυτές οι στατιστικές δεν περιέχουν πληροφορίες που θα επιτρέψουν στα τρίτα μέρη να σας αναγνωρίσουν προσωπικά.

Η Εταιρεία δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του Ιστοχώρου σε άλλους τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του ή την ανάκληση των συγκαταθέσεών του (Αφροδίτης 24, 16777, Ελληνικό Αττικής, τηλ. 2109692300 , PRIVACY@intertech.gr )

 

Ημερομηνία 25/05/2018

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ