26/04/2024

ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2023

ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2023
04/04/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 04-04-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 04-04-2024
27/09/2023

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ-30.06.2023

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ-30.06.2023
01/08/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01 08 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01 08 2023
25/05/2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΣ 25.05.2023

03/05/2023

ΤΓΣ 25 05 2023 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 2022
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 2022
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2022
20/04/2023

ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2022

30/03/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023

27/01/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27/01/2023

09/01/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 09/01/2023

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ