26/04/2024

ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2023

ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2023
27/09/2023

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ-30.06.2023

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ-30.06.2023
20/04/2023

ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2022

09/12/2022

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2022

28/09/2022

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

15/04/2022

ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021

30/09/2021

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ THΣ 30/06/2021

28/04/2021

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2020

27/04/2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2021

29/09/2020

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ