09/06/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 30 06 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 2021
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2021
11/04/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

09/02/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17/01/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 09.02.2022

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 09.02.2022
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΣ 09.02.2022
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΕΓΣ 09.02.2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΕΓΣ 09.02.2022
25/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΝΤΕΡΤΕΚ 30 09 2021

26/08/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ALCATEL

28/07/2021

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007

30/06/2021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΓΣ 30.06.2021

09/06/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 30 06 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ 2020
ΕΚΘΕΣΗ ΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΠΟΛΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
26/05/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ