26/06/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΣ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΣ 2024
04/06/2024

ΤΓΣ_26.06.24_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2023
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2023
Ανακοίνωση για μετοχές δικαιώματα ψήφου 4.6.2024
Έντυπο για Αντιπροσώπευση TΓΣ 26 06 2024
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 31.12.2023
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΓΣ 26.06.2024
ΤΓΣ_26.06.24_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
04/04/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 04-04-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 04-04-2024
01/08/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01 08 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01 08 2023
25/05/2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΣ 25.05.2023

03/05/2023

ΤΓΣ 25 05 2023 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 2022
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 2022
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2022
30/03/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023

27/01/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27/01/2023

09/01/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 09/01/2023

04/01/2023

Ολοκλήρωση μερικού φορολογικού ελέγχου

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ