04/04/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 04-04-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 04-04-2024
01/08/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01 08 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01 08 2023
25/05/2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΣ 25.05.2023

03/05/2023

ΤΓΣ 25 05 2023 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 2022
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 2022
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2022
30/03/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023

27/01/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27/01/2023

09/01/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 09/01/2023

04/01/2023

Ολοκλήρωση μερικού φορολογικού ελέγχου

22/09/2022

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007

30/06/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΣ 30 6 2022

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ