27/04/2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2021

22/04/2021

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 22.4.2021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ε.Γ.Σ. 22/04/2021
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
22/04/2021

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΣ

20/04/2021

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 22/04/2021

19/04/2021

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 22/04/2021

19/04/2021

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 22/04/2021

31/03/2021

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

31/03/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 22 04 21

11/02/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

22/01/2021

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 17.02.21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 17.02.21
ΕΓΣ_17 02 21 Σχέδιο αποφάσεων
Έντυπο για την Αντιπροσώπευση-ψηφοφορία για την ΕΓΣ17 02 21
Ανακοίνωση δικαιωμάτων ψήφου για την ΕΓΣ17.02.21
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ