30/09/2021

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ THΣ 30/06/2021

26/08/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ALCATEL

28/07/2021

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007

30/06/2021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΓΣ 30.06.2021

09/06/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 30 06 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ 2020
ΕΚΘΕΣΗ ΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΠΟΛΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
26/05/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

28/04/2021

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2020

27/04/2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2021

22/04/2021

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 22.4.2021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ε.Γ.Σ. 22/04/2021
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
22/04/2021

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ