31/03/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 22 04 21

11/02/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

22/01/2021

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 17.02.21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 17.02.21
ΕΓΣ_17 02 21 Σχέδιο αποφάσεων
Έντυπο για την Αντιπροσώπευση-ψηφοφορία για την ΕΓΣ17 02 21
Ανακοίνωση δικαιωμάτων ψήφου για την ΕΓΣ17.02.21
30/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

15/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

29/09/2020

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

18/09/2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 18/09/2020

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΓΣ 1 9 2020
08/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08/09/2020

01/09/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΓΣ 2020

06/08/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 01/09/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 01/09/2020
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΓΣ 01/09/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΣ 2019
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΓΣ 01/09/2020
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ