19/04/2021

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 22/04/2021

19/04/2021

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 22/04/2021

31/03/2021

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

31/03/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 22 04 21

11/02/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

22/01/2021

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 17.02.21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 17.02.21
ΕΓΣ_17 02 21 Σχέδιο αποφάσεων
Έντυπο για την Αντιπροσώπευση-ψηφοφορία για την ΕΓΣ17 02 21
Ανακοίνωση δικαιωμάτων ψήφου για την ΕΓΣ17.02.21
30/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

15/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

29/09/2020

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

18/09/2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 18/09/2020

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΓΣ 1 9 2020
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ