15/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

29/09/2020

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

18/09/2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 18/09/2020

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΓΣ 1 9 2020
08/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08/09/2020

01/09/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΓΣ 2020

06/08/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 01/09/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 01/09/2020
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΓΣ 01/09/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΣ 2019
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΓΣ 01/09/2020
13/07/2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2020

29/06/2020

ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2019

23/06/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 23/06/2020

08/05/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08/05/2020

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ