08/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08/09/2020

01/09/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΓΣ 2020

06/08/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 01/09/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 01/09/2020
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΓΣ 01/09/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΣ 2019
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΓΣ 01/09/2020
13/07/2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2020

29/06/2020

ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2019

23/06/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 23/06/2020

08/05/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08/05/2020

08/04/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08/04/2020

02/01/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 02/01/2020

22/10/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΣ 22.10.2019

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ